Yeşil Zeka Nedir?

Dijital dönüşümün etkili kullanımı ile sürdürülebilir bir geleceğin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, kurumlar için sürdürülebilirliğin teminatı olan dijital dönüşüm yatırımlarını destekleyerek, yeni nesil teknolojilerle ürettiğimiz ürün ve çözümlerle kurumları daha dirençli, sürdürülebilir ve değer paylaşımına açık organizasyonlara dönüştürmeye katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilirliği 'daha iyi' performansı hedefleyen 'daimi olma yeteneği' olarak görüyoruz ve bu nedenle sürdürülebilirliği stratejimizin merkezine alarak hareket ediyoruz.

Yeşil zeka ile, sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanıyoruz ve bulut, güvenlik, IoT, analitik ve yapay zeka boyutlarında çözümler sunuyoruz. Aynı zamanda, Dijital Çözümlerimiz ile sektörel ve müşterilere özel ürün ve çözümler geliştirerek çevreye daha az zarar veren, enerji tasarruflu sağlayan, doğal kaynakları daha verimli kullanan ve döngüsel ekonomi yaklaşımını benimseyen dijital çözümler sunmanın önemini vurguluyoruz. İnsan odaklı çalışma prensiplerini benimseyerek, iş dünyasının nitelikli iş gücü kazanması için çaba sarf ediyoruz.

Manifestomuz

KoçSistem olarak gezegenimizi iyileştirecek gücün Yeşil Zeka teknolojileri olduğuna inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik bilincinin ve bu konudaki farkındalığın artması ile atılacak somut adımlarda teknolojinin başrolde olması kaçınılmaz.

Bu bakış açısıyla çevremize, toplumumuza, işimize, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza fayda sağlayacak şekilde dijital dönüşümün bulut, güvenlik, IoT ve analitik boyutlarında çözümler geliştirirerek “iklim” ve “teknoloji” odağında ilerlemeyi tüm KoçSistem Ailesi olarak taahhüt ediyoruz.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız | 4 Ana Teknoloji

Nesnelerin İnterneti


Dijital ikizler ve gerçek zamanlı
performans analizleri ile
sürdürülebilir üretim ve enerji
verimliliği için

İleri Analitik ve Yapay Zeka


Öngörü modelleri ile ekipman
sürdürülebilirliği ve tedarik
zinciri optimizasyonları için

Siber Güvenlik


Kesintilerin önüne geçmek,
twin transition teknolojilerine
güven oluşturmak ve dijital bağışıklık
ile tüm sistemlerin sürdürülebilirliği için

Bulut Bilişim


Süreçleri dönüştürmek ve
paylaşılan kaynakların
verimliliğini sağlamak için

Dijital Çözümler

Yeşil Zeka Sürdürülebilirlik Modeli Yapıtaşları

Çevre İçin Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik KoçSistem için önemli önceliklerden biri. Bu kapsamda kampüsümüzün su ve enerji verimliliğinin sağlanmasından, atık yönetimi, geri dönüşüm ve diğer çevre politikalarına dek pek çok alanda sürdürülebilirliğin sağlanması adına çalışmalar yürütüyoruz.

Ürünlerimizin temininde  sürdürülebilirlik odaklı tedarikçilerle çalışmaya özen gösteriyor, çalışanların kurumsal sürdürülebilirlik farkındalığını artıracak eğitimler almasını sağlıyoruz. Lokal ve global standartları gözeterek karbon ayak izimizi ölçüyor, sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi ve performans göstergelerinin yer aldığı raporları hazırlayarak ilgili paydaşlara iletiyor, gerekli lisans ve sertifikaları almak üzere ilgili kriterlerin takibini gerçekleştiriyoruz.

Kağıtsız ofis uygulamaları ile kağıt tüketimimizi en aza indirirken, enerji ve çevre ile ilgili komiteler kurarak çalışmalarımızı ISO belgeleri ile görünür kılıyoruz.

Yerel ve küresel boyutta, çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili trendler, gelişmeler, politika ve uygulamaların takibini yaparak kampüsümüz bünyesinde bunları hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.


"Çevre için Sürdürülebilirlik" infografik çalışmasını incelemek için tıklayınız.

Başarı Hikayeleri


Paydaşlarımızın sürdürülebilirlik hedeflerine katkı
sağlamak için ürün ve çözümler geliştiriyoruz.

Entek | Yapay Zeka ile HES Devreye Alma / Çıkarma

KoçDigital olarak müşterimiz Entek ile gerçekleştirdiğimiz "Yapay Zeka ile HES Devreye Alma ve Devreden Çıkarma” projemizle sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Detaylı Bilgi >>

Ödüller


Blog


Sürdürülebilirlik konusunun ele alındığı blog yazıları sizlerle!