Yeşil Zeka Nedir?

Dijital dönüşümün etkili kullanımı ile sürdürülebilir bir geleceğin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, kurumlar için sürdürülebilirliğin teminatı olan dijital dönüşüm yatırımlarını destekleyerek, yeni nesil teknolojilerle ürettiğimiz ürün ve çözümlerle kurumları daha dirençli, sürdürülebilir ve değer paylaşımına açık organizasyonlara dönüştürmeye katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilirliği 'daha iyi' performansı hedefleyen 'daimi olma yeteneği' olarak görüyoruz ve bu nedenle sürdürülebilirliği stratejimizin merkezine alarak hareket ediyoruz.

Yeşil zeka ile, sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanıyoruz ve bulut, güvenlik, IoT, analitik ve yapay zeka boyutlarında çözümler sunuyoruz. Aynı zamanda, Dijital Çözümlerimiz ile sektörel ve müşterilere özel ürün ve çözümler geliştirerek çevreye daha az zarar veren, enerji tasarruflu sağlayan, doğal kaynakları daha verimli kullanan ve döngüsel ekonomi yaklaşımını benimseyen dijital çözümler sunmanın önemini vurguluyoruz. İnsan odaklı çalışma prensiplerini benimseyerek, iş dünyasının nitelikli iş gücü kazanması için çaba sarf ediyoruz.

Sizi “Yeşil Zeka” ile Tanıştıralım!

“Ben Yeşil Zeka” Filmimiz Sizlerle

Manifestomuz

KoçSistem olarak gezegenimizi iyileştirecek gücün Yeşil Zeka teknolojileri olduğuna inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik bilincinin ve bu konudaki farkındalığın artması ile atılacak somut adımlarda teknolojinin başrolde olması kaçınılmaz.

Bu bakış açısıyla çevremize, toplumumuza, işimize, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza fayda sağlayacak şekilde dijital dönüşümün bulut, güvenlik, IoT ve analitik boyutlarında çözümler geliştirirerek “iklim” ve “teknoloji” odağında ilerlemeyi tüm KoçSistem Ailesi olarak taahhüt ediyoruz.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız | 4 Ana Teknoloji

Nesnelerin İnterneti


Dijital ikizler ve gerçek zamanlı
performans analizleri ile
sürdürülebilir üretim ve enerji
verimliliği için

İleri Analitik ve Yapay Zeka


Öngörü modelleri ile ekipman
sürdürülebilirliği ve tedarik
zinciri optimizasyonları için

Siber Güvenlik


Kesintilerin önüne geçmek,
twin transition teknolojilerine
güven oluşturmak ve dijital bağışıklık
ile tüm sistemlerin sürdürülebilirliği için

Bulut Bilişim


Süreçleri dönüştürmek ve
paylaşılan kaynakların
verimliliğini sağlamak için

Dijital Çözümler

Yeşil Zeka Sürdürülebilirlik Modeli Yapıtaşları

Çevre İçin Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik KoçSistem için önemli önceliklerden biri. Bu kapsamda kampüsümüzün su ve enerji verimliliğinin sağlanmasından, atık yönetimi, geri dönüşüm ve diğer çevre politikalarına dek pek çok alanda sürdürülebilirliğin sağlanması adına çalışmalar yürütüyoruz.

Ürünlerimizin temininde  sürdürülebilirlik odaklı tedarikçilerle çalışmaya özen gösteriyor, çalışanların kurumsal sürdürülebilirlik farkındalığını artıracak eğitimler almasını sağlıyoruz. Lokal ve global standartları gözeterek karbon ayak izimizi ölçüyor, sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi ve performans göstergelerinin yer aldığı raporları hazırlayarak ilgili paydaşlara iletiyor, gerekli lisans ve sertifikaları almak üzere ilgili kriterlerin takibini gerçekleştiriyoruz.

Kağıtsız ofis uygulamaları ile kağıt tüketimimizi en aza indirirken, enerji ve çevre ile ilgili komiteler kurarak çalışmalarımızı ISO belgeleri ile görünür kılıyoruz.

Yerel ve küresel boyutta, çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili trendler, gelişmeler, politika ve uygulamaların takibini yaparak kampüsümüz bünyesinde bunları hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.


Başarı Hikayeleri


Paydaşlarımızın sürdürülebilirlik hedeflerine katkı
sağlamak için ürün ve çözümler geliştiriyoruz.

 • ENTEK | Yapay Zeka ile Hes Devreye Alma/Çıkarma

  Hidroelektrik santrallerde devreye alma ve devreden çıkarma sürelerindeki gecikmelerin azaltılması ve enerji üretiminde sürdürülebilirlik.
  ✓ Yapay zeka ile enerji üretim süreçlerinin geçikmesinin önüne geçilerek maliyet ve iş gücü verimlliliği sağlandı.
  ✓ Anomalilerin hızla tespit edilmesi, üretim sürdürülebilirliği ve yıllık yaklaşık 30K TL kazanım sağlandı.


  Detaylı Bilgi >>
 • TAT | Yapay Zeka Destekli Akıllı Su Kaynakları Yönetimi

  Üretimde kullanılan su tüketiminin optimize edilmesi
  ✓ Su kaynaklarının dijital ikisi oluşturularak yapay zeka teknolojileri ile su kaynaklarının verimli yönetimi sağlandı.
  ✓ Elektrik tüketiminde yaklaşık %15 bir azaltma ve 360.000 kw elektrik enerjisi tasarrufu ile ortalama 200 ton karbondioksit emisyonunun engellendi.
  ✓ Anlık parametrelerin izlenmesi, erken müdahale imkanı tanınması sayesinde suyun kesintisiz sunulması ile sürdürülebilirl üretim sağlandı.


  Detaylı Bilgi >>
 • FORD OTOSAN | Üretim Analitiği - Kestirimci Bakım

  Arızaların önceden tespit edilmesi ile sürdürülebilir üretim ve kaynak yönetimi
  ✓ Makinelerin gereksiz yere çalışması veya enerji kaybına neden olan sorunların hızlı ve önceden tespiti ile enerji verimliliği sağlandı.
  ✓ Makinelerin daha uzun süre sorunsuz çalışması, yeni ekipman satın almanın ve eskilerini atmanın gereksiz hale gelmesi ile sürdürülebilir kaynak yönetimi sağlandı.


  Detaylı Bilgi >>
 • YAPI KREDİ | E-Dekont

  Dekontların dijital ortama taşınması
  ✓ Proje sayesinde, kağıt tüketimi azaltılarak, ağaç kesimi ve kağıt üretimi önlendi.
  ✓ Proje sayesinde, belge taşıma ve kargo gönderme enerji tüketimi azaltılarak, karbon ayak izinin azaltılması sağlandı
  ✓ Proje sayesinde, belgeler elektronik olarak paylaşılarak, iş ortaklığı, müşteri ve tedarikçi iletişimi hızlandı.


  Detaylı Bilgi >>
 • TÜRK TRAKTÖR | Platform 360 ile Üretim Yönetim Sistemi

  Üretim süreçlerini daha etkili ve verimli yönetimi
  ✓ Üretim süreçlerinin anlık olarak izlenmesi ve optimize edilmesi ile üretimin sürdürülebilrliği sağlandı.Bu sayede yaklaşık %20 verimlilik ve kapasite artışı sağlandı.
  ✓ Süreçlerin daha iyi planlanması ve kontrol edilmesi ile üretimin çevresel etkileri azaltıldı.


  Detaylı Bilgi >>
 • ARÇELİK | Optik Karakter Tanıma

  Makne öğrenmesi teknolojisi ise belgelerin işlenebilir verilere dönüştürülmesi
  ✓ Belgelerin otomatik işlenmesi ile işgücü verimliliği sağlandı.
  ✓ 10 Ülkede 450 farklı fatura tipi için senelik 200 binden fazla belgenin düzenlenebilir ve aranabilir verilere dönüştürülmesi sağlandı.
  ✓ Belgeleri dijital formata dönüştürülmesi ile kağıt tüketimini azaltmaya katkı sağladı.


  Detaylı Bilgi >>
 • KOÇTAŞ | Analitik Dönüşüm

  Veri ve ileri analitik odaklı dijital dönüşüm
  ✓ Mağazalarda satılacak ürün gamlarının makine öğrenmesi ile belirlenmesi sayesinde minimum stok tutularak hem fazla stoklardan doğan atıkların, hem depolamadan doğan enerji kullanımının önüne geçilmesi sağlandı.
  ✓ Verilere tek bir platformdan erişim sayesinde veri okuma ve analiz süreçlerinde 10 kat performans artışı sağlandı.
  ✓ Veriye dayalı vardiya planlaması ile işgücü verimliliği ve Sürdürülebilirliği sağlandı.


  Detaylı Bilgi >>
 • TÜPRAŞ | Robotic Prosess Automotion

  Dijital çözümler ile insan kaynağı sürdürülebilirliği
  ✓ 250 binin üzerinde işlemin robotlar tarafından yapılması ile iş gücüverimliliği sağlandı.
  ✓ İş süreçlerinin sürdüürlebilirliği sağlanarak daha verimli hale getirerek kaynak yönetimi sağlandı.
  Detaylı Bilgi >>

Ödüller


 • Best Corporate Social Responsibility


 • Best Sustainable Product/Process


 • Ethical And Environmental Responsibility


 • Corporate Social Responsibility


 • Strategic Campaign

  Altın

 • Strategic Communications / Other (Sustainability)

  Altın

 • Website - Green / Eco - Friendly

  Altın

 • Website - Home Page / Landing Page

  Altın

 • Website - Other (Sustainability)

  Altın

 • Website – Nonprofit

  Altın

Blog


Sürdürülebilirlik konusunun ele alındığı blog yazıları sizlerle!